KEV

Solceller i næringssektoren

I de siste årene har solceller blitt et nytt fokus i næringssektoren, spesielt innen bygg- og anleggsbransjen. Det gir nye muligheter – for miljøet, byggutviklingen og ikke minst strømforbruket.

Solceller montert på et tak tilhørende et industribygg

I Norge er vann vår hovedkilde til fornybar energi. Samtidig vet vi at fremtiden bringer med seg nye energikilder – og solkraft er en av dem. Totalt utgjør solkraft bare en liten del av kraftproduksjonen, men etterspørselen blir større. Da gjelder det å være i forkant. 

Utnytt energipotensialet i solcellepaneler

I nye næringsbygg er ofte solceller en del av energiløsningen. Ved å inkludere arkitekten tidlig kan det også bli med og løfte designet, slik at det er en integrert del av bygget. Det er både estetiske og økonomiske grunner til det. Solcellepanelene må plasseres på stedene som er mest eksponert for sol, og det er primært på uutnyttede fasader eller tak. 

Flere næringsbygg følger en stram og lineær arkitektur, som gjør at flatene er perfekte for solcellepaneler. Det gjelder både nye og eksisterende bygg. 

I en slik vurderingsfase er det viktig med god rådgivning. Plassering, økonomi, støtteordninger og andre forhold må kartlegges, og her kan vi hjelpe deg.  

Produser din egen strøm

I tradisjonelle næringsbygg er det ofte mest aktivitet på dagtid. Det betyr også at elektrisitetsforbruket er høyest i dette tidsrommet – og det er også når solcellene produserer mest strøm. 

På sikt vil en slik investering gi deg både bedre energieffektivitet, og store besparelser på strømmen.  

Solkraft spås å bli en av de største globale energikildene innen 2050. Sa mtidig har kostnaden for å installere solceller blitt rimeligere over tid. Dette, kombinert med stadig økende strømpriser, gjør behovet for alternative energikilder viktigere enn noen gang. 

Solceller montert på taket til mange bygg i et industriområde

Solenergi gir smartere bygg 

Ved å redusere strømforbruket får du gode, økonomiske løsninger, som varer over tid. Vi leverer skreddersydde løsninger for din bedrift, ut fra dine ønsker: Kanskje du vil produsere egen strøm, redusere kostnadene eller velge et mer miljøvennlig alternativ. 

I kartleggingsfasen vil våre rådgivere hjelpe deg å finne rett løsning som lar deg nå målene dine. Med solkraft som energikilde kan du se frem til: 

  • Lavere strømregninger
  • Lavere driftskostnader
  • Mindre vedlikehold 
  • Muliggjøring for salg av egen størm 

Energiløsninger for fremtiden 

Utviklingen styrer oss stadig i nye retninger. Når karbonavtrykket skal reduseres, må vi se nye måter å utnytte energien på. En av dem er energilagring. Effekttariffene er stadig økende, og for å kutte effekttoppene har strømlagring på batteri blitt et reelt alternativ for mange. 

Med batterilagring kan du lagre strømmen du får gjennom lokale kilder – eksempelvis solceller – i batteriet. På den måten kan du bruke strømmen du har spart når strømmen er dyrest. Det er vel så viktig for næringsbygg som andre industrier, deriblant landbruket.

Ikke bare er det bra for utgiftene – det er også godt for miljøet. 

Smarte og trygge løsninger til riktig pris

Ta kontakt med en av våre dyktige elektrikere, så hjelper vi deg å finne riktige løsninger for din bedrift!