KEV

Automasjon - byggautomasjon

Intelligente bygg

Moderne automasjonsløsninger tilpasser de tekniske funksjonene i byggene automatisk, etterhvert som behovene varierer med antall personer som er tilstede, arbeidstid, værforhold osv.

Våre tverrfaglige systemer kan regulere lys, varme, ventilasjon, kjøling, solavskjerming osv., slik at byggene bruker minst mulig energi, uten at det går på bekostning av leietakernes komfort.

Med Sentral Driftskontroll (SD) knyttes systemene sammen til en oversiktlig helhet, der alt overvåkes og presenteres på WEB, for driftsoperatører og andre som trenger tilgang til informasjon, tidsplaner for drift osv.

Vi kan ikke fortsette å sløse med energi i tomme rom. En person som ikke er på kontoret sitt, trenger f.eks. ikke mye friskluft der. Og vi må vi optimalisere driften av de sentrale anleggene ytterligere. 

Det er sjelden nok å styre av /på etter et tidsur slik man kunne tidligere. Energibrukerne (varme, lys, ventilasjon og kjøling) må behovsstyres, dvs. spare energi der det er mulig, hele døgnet, selv om anleggene må gå.

Våre romkontroll-løsninger er meget fleksible i forhold til installasjon, kommunikasjon og funksjon. Avhengig av prosjektets behov, kan vi velge mellom tradisjonelle, bussbaserte eller trådløse (og batteriløse!) komponenter ute i rommene. Ofte i en kombinasjon - for å optimalisere installasjon og drift. 

Vi føler oss trygge på at de løsningene vi tilbyr, representerer det beste valget, både for nye og eksisterende bygg. 

Spesielt viktig for deg, er det at vi benytter åpne teknologier - på en kostnadseffektiv måte.